Har du någon gång funderat på att åka till Jokkmokk? Namnet är exotiskt och annorlunda. Den som har åkt genom Jokkmokk en tidig höstmorgon kan känna magin i luften. Jokkmokks fjällvärld är ett sagoland.

Det blir inte mörkt

Sommarnatten är ljus som mitt på dagen. Den vackra midnattssolen kan göra det omöjligt att sova men det är magiskt. Midnattssolen har blivit en välkänd turistattraktion som man kan varva med fjällvandring och skidåkning, god mat och en tur med hundspann.

Från Jochmochs by till Jokkmokk

Den första gången Jokkmokk förekommer är i en skattelängd från 1500-talet under namnet Jochmochs by i Lule Lappmark. År 1611 hette byn Jokomuka och var den ort som samerna, urbefolkningen, kom till för att övervintra och bedriva handel. År 1602 bestämde hertigen, som senare skulle bli kung Karl IX, att marknadsplatser skulle grundas. Man valde Jokkmokk som en av de fasta marknadsplatserna, Här skulle man också driva in skatter och stärka statens position i bygden. En annan viktig del var att hålla ting och predika guds ord.

Marknaden och skolan kom till byn

Den första marknaden i Jokkmokk hölls år 1605. Under vintermarknaden levde byn upp, annars fanns det inte mycket folk där. Först på 1700-talet började man att bosätta sig i Jokkmokk och en kaplan flyttade dit. Närmaste präst fanns i Kvikkjokk. År 1732 inleddes en statlig skola för samebarn och en skolmästare flyttade till byn.

Jokkmokk växer

På 1700-talet började Jokkmokk växa och fick många flera bofasta medborgare. År 1753 invigdes den nya kyrkan som stod kvar ända till 1972 innan den brann ner för att bli uppbyggd på nytt. 1800-talet tog fart och befolkningen fortsatte att öka. Det byggdes mycket och skogsindustrin tog fart. Man byggde även en ny kyrka 1889.

Centrum i socknen

Jokkmokk blev ett administrativt centrum för hela socknen. Mot slutet av 1800-talet blev byn, som haft en rörig karaktär, ett samhälle med gator och kvarter. I början av 1900-talet var befolkningen 1000 personer, det var mycket vid denna tid. 1910 började man att bygga vattenkraft. Kommunikationen med omvärlden blev mer frekvent och 1927 öppnade man en järnvägsstation. Tio år senare öppnades Inlandsbanan.

Självklar mötesplats för samer

Jokkmokks kommun år för samer och rennäringen som tillhör en av de tre största näringarna i Jokkmokk. I över 400 år har Jokkmokks vintermarknad med rent makalösa kulturaktiviteter och mat lockat besökare från hela världen. Detta har blivit epicentrum för samisk kultur.

Ett turistparadis

Jokkmokk har många vackra upplevelser att erbjuda, och de omges alla av historia och spännande magi – det finns en viss stämning som man inte kan ta på i Jokkmokk. Bakom knuten finns det massiva, gigantiska Sareks Nationalpark som gör att man tappar andan. Fjällmassiven är så mäktiga att man känner vördnad. Bergsväggarna reser sig upp mot himlen och långt nere i dalen porlar en liten bäck. Porlandet ekar upp mot bergsväggarn på ett underligt vis. Det finns flera muséer där man kan beskåda både natur och historia och det finns flera nationalparker med oerhört vackra fjällmassiv. Det finns en fjällträdgård, Jokkmokks Fjällträdgård, med flora och fauna från den omgivande fjällvärlden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *